Izjava o konverziji

Cijene u drugoj valuti (za korisnike izvan Republike Hrvatske)
Cijene u Hrvatskim Kunama (za korisnike izvan Republike Hrvatske)
Naplata se uvijek vrši u Hrvatskim Kunama.
Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobije se na način da se Hrvatska Kuna pretvara u Vašu valutu prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili.

Kao rezultat pretvaranja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena na našoj internet stranici.
Prodaja karata moguća je u svim zemljama, ovisno o dostupnosti kreditnih / debitnih kartica.